/
/
/

Pyelonefrit, njursten - N10, N11, N12, N20, N21


Försäkringsmedicinsk information

Efter akuta pyelonefrit kan patienten ibland ha en mycket uttalad trötthet under upp till en månad.

Efter genomgången pyelonefrit kan patientens trötthet sätta ned arbetsförmågan i upp till ytterligare 2 veckor efter avslutad behandling.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid njursten är svåra smärtor som brukar uppträda i intervaller. Patienten är oftast allmänpåverkad och trött, har ofta feber och är öm över njurarna. Mindre njurstenar vandrar ut och försvinner spontant. Större stenar och stenar som fastnat längs urinvägarna kan behandlas kirurgiskt (med perkutan stenextraktion, uretäroskopi eller stötvågsbehandling). Tillstånden läker som regel ut inom 2 veckor.

Pyelonefriter (njurbäckeninflammation) ger hög feber, frossbrytningar och ryggsmärta, ibland även illamående och kräkningar. Pyelonefriter behandlas med läkemedel, men vid kräkningar och påverkat allmäntillstånd kan patienten behöva sjukhusvård med parenteral behandling (via dropp eller injektioner). Efter akuta pyelonefrit kan patienten ibland ha en mycket uttalad trötthet under upp till en månad.

Funktionsnedsättning

Vid akuta njurstensanfall och vid pyelonefriter är allmäntillståndet oftast så påverkat att aktivitetsförmågan är helt nedsatt. I svårare fall vårdas patienten på sjukhus under någon vecka. Efter det att en njursten avgått spontant eller tagits bort kirurgiskt brukar funktionsförmågan återställas helt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Akut njurstensanfall med spontan stenavgång - upp till 1 veckas sjukskrivning.
  • Operation – i normalfallet upp till 2 veckors sjukskrivning.
  • Vid pyelonefrit – i normalfallet upp till 2 veckors sjukskrivning.