Psoriasisartrit - M07


Försäkringsmedicinsk information

Om arbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller alltför kognitivt krävande finns som regel goda chanser att kunna fortsätta arbeta. Patienten behöver ofta bli sjukskriven i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ. Fysisk aktivitet i sig förvärrar inte sjukdomen. Vissa patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling för att kunna delta i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering på reumatikersjukhus eller specialanläggning med mera. Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom såsom PsA kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas kontinuerligt. Det kan bli aktuellt att en ortoped tar ställning till om patienten ska opereras.

Symtom, prognos, behandling

Den insatta medicinska behandlingen kan utvärderas först efter cirka 3 månader. Svårt sjuka patienter kan även efter över ett års sjukfrånvaro återgå i arbete vid behandling med biologiska läkemedel. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom. Samband finns med hudsjukdomen psoriasis. Typiska symtom är ledsmärtor och stelhet i angripna leder såsom knän, fotleder och höfter – men även mindre leder på till exempel fingrar och tår. Behandlingen är farmakologisk (läkemedel – inflammationsdämpande, symtomlindrande och sjukdomsmodifierande), sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. Sjukdomen går ofta i skov. Någon förväntad utläkningstid finns inte men sjukdoms- och inflammationsaktiviteten kan under långa perioder vara låg. PsA är i princip kronisk och symtomen finns därför ofta kvar i högre eller lägre grad även då sjukdomen har en lugnare period. Effekten av symtomlindrande mediciner kommer tämligen omgående medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner dröjer månader. Effekten av biologiska läkemedel ses som regel inom veckor, ibland redan efter dagar. Även för personer som varit sjuka mycket lång tid kan biologisk läkemedelsbehandling leda till betydlig förbättring. Effekten av kortison kommer inom några dagar.

Funktionsnedsättning

Typiska symtom är ledsmärtor och stelhet i angripna leder såsom knän, fotleder och höfter – men även mindre leder på till exempel fingrar och tår. Sjukdomens konsekvenser varierar – från i lindriga fall ingen eller relativt liten funktionspåverkan, till i svårare fall mycket uttalad, ibland bestående, påverkan, i form av rörelseinskränkning, minskad styrka och nedsatt förmåga att belasta berörda leder. Ledsmärta, stelhet och trötthet, men även rädsla, oro och kognitiv påverkan inverkar på funktionen.

Aktivitetsbegränsning

Samband finns med hudsjukdomen psoriasis. Typiska symtom är ledsmärtor och stelhet i angripna leder såsom knän, fotleder och höfter men även mindre leder på till exempel fingrar och tår.

Rehabiliteringsåtgärder

Diskutera ändrade arbetsuppgifter. Koppla in företagshälsovården eller arbetsgivaren och Försäkringskassan tidigt. Det kan bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Patienten behöver ofta bli sjukskriven i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ.
  • Vid mindre besvär och låg sjukdomsaktivitet samt fysiskt mindre krävande arbete behövs i regel ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid små besvär och låg sjukdomsaktivitet samt fysiskt krävande arbete kan deltids- eller heltidssjukskrivning bli aktuell under relativt lång tid, ofta i mer än 3 månader.
  • Vid stora besvär och hög sjukdomsaktivitet samt fysiskt mindre krävande arbete krävs ofta sjukskrivning i upp till 3 månader.
  • Vid stora besvär och hög sjukdomsaktivitet samt fysiskt krävande arbete krävs som regel sjukskrivning ofta i mer än 3 månader, ibland i upp till 6 månader.
  • Vissa patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling för att kunna delta i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering på reumatikersjukhus eller specialanläggning med mera.