Pneumoni - J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18


Försäkringsmedicinsk information

I svårare fall, vid samsjuklighet, är det viktigt att den komplicerande sjukdomen beskrivs noggrant vid sjukskrivning.

Vid långdragna förlopp eller upprepade pneumonier under kortare tid - överväg bakomliggande orsaker som lungtumörer, tuberkulos och allergiska reaktioner.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid pneumoni (lunginflammation) kan vara sparsamma men oftast har patienterna hosta, svängande feber och ibland även andningsrelaterade smärtor. Pneumoni behandlas med antibiotika. Patienten kan behöva sjukhusvård om han eller hon har en påverkad andning, hög feber eller en social situation som inverkar negativt på allmäntillståndet. En obehandlad pneumoni kan pågå under 4–6 veckor medan en korrekt behandlad pneumoni brukar läka ut inom 2 veckor. Tiden varierar beroende på vilka bakterier som orsakar pneumonin. Hos äldre patienter kan hjärtsvikt tidvis te sig som pneumoni.

Funktionsnedsättning

Konsekvenserna för funktionstillståndet varierar från obetydliga till att de påverkar allmäntillståndet kraftigt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet upp till 2 veckors sjukskrivning.
  • I svårare fall upp till 1 månad.