/
/
/

Övre luftvägsinfektion (ÖLI) - J00, J06


Försäkringsmedicinsk information

I arbete som kräver normala röstresurser kan heshet utgöra ett funktionshinder i upp till någon vecka.

I arbeten inom vård och omsorg kan det finnas anledning av beakta smittrisken vilket dock främst är av betydelse under den akuta fasen då patienten har feber. Under perioder med trötthet efter en förkylning föreligger som regel ingen smittrisk.

Vid eventuella komplikationer (pneumoni, bronkit etc.) bedöms sjukskrivningsbehovet utifrån dessa diagnosers rekommendationer.

Symtom, prognos, behandling

ÖLI är en mycket vanlig sjukdom som oftast är virusutlöst. Symtomen är snuva, hosta, svullna slemhinnor med smärta vid sväljning, heshet och feber. Akut insjuknande och sjukdomen brukar vara mellan 7-10 dagar. Behandlingen är symtomatisk. Det är oftast bättre att vara uppe då sängliggande kan öka risken för bakteriella komplikationer.

Funktionsnedsättning

I akut skede kan ÖLI nedsätta funktionsförmågan på grund av trötthet och hosta. I många fall påverkas inte funktionsförmågan mer än i obetydlig omfattning.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Akut ÖLI med feber kan nedsätta arbetsförmågan i alla former av arbeten under en vecka och bör därmed som regel kunna täckas av perioden för egen sjukanmälan. I speciella fall, till exempel med krav på hög fysisk prestationsförmåga eller med krav på god röstförmåga, kan nedsättningen pågå under upp till 10 dagar.