Näthinneavlossning - H33


Försäkringsmedicinsk information

Glasögonkorrektion sker tidigast efter 1 månad och patienten får köra bil först efter detta.

Eventuellt kan hjälp med transport till och från arbetsplatsen underlätta rehabiliteringen. Tillfällig omplacering kan bli aktuell.

En förlängning av sjukskrivningen med 1 – 2 veckor kan bli aktuell om patienten får komplikationer, men inte bestående synnedsättning, efter operationen. Vid synförlust eller blindhet kan omskolning eller omplacering bli aktuellt. I vissa fall behöver arbetsplasten anpassas. Kontakt med syncentral, kurator och psykolog kan bli aktuell. I komplicerade fall med glaskroppskirurgi, långverkande gas eller silikonolja samt vid operationer för ytterligare näthinneavlossning med gas eller olja kan behandlingen och läkningen ta betydligt längre tid (flera månader).

Symtom, prognos, behandling

Näthinneavlossning på grund av hål eller dragning i näthinnan medför synnedsättningar eller synfältsinskränkningar och behandlas kirurgiskt. Prognosen varierar beroende på patientens ålder, om näthinnas centrala delar är påverkade samt på om behandlingen sätts in tidigt.

Traditionell behandling av näthinneavlossning har varit att man syr fast en silikonplomb eller ett band på ögats utsida. Denna behandling ger svullnad och irritation i ögat de närmaste dagarna efter operation och något ökad närsynthet. En nyare behandlingsmetod som vunnit framgång sista åren är glaskroppsoperation och tamponad med gas eller luft. De flesta patienter opereras idag med denna metod. Obehagen och svullnaden efter operation är obetydliga men synen är kraftigt nedsatt innan gasen försvunnit ur ögat. Obehandlad näthinneavlossning medför oftast blindhet eller kraftig synnedsättning.

Efter komplikationsfri operation är patienten relativt besvärsfri efter 1–2 veckor. Dock kan patienten bli ljuskänslig, få skav, ökat tårflöde, samt nedsatt syn och nedsatt avståndsbedömning. Om gas eller luft använts under operationen blir synen nedsatt. Först när minst hälften av gasen/luften försvunnit börjar synen återkomma. Luft och olika gaser försvinner ur ögat mellan 3 dagar och 7-8 veckor.

Funktionsnedsättning

Vid operation med plomb och/eller cerclage (silikonband som spänns runt ögat), och om endast den perifera näthinnan är påverkad, är synen i stort normal och påverkar inte funktionen. Vid glaskroppsoperation kan också synen bli återställd efter att gasen försvunnit utan att brytkraften i ögat förändrats. Vid cerclage blir patienten närsynt vilket kan korrigeras till god synfunktion med glasögon. Vid glaskroppsoperation och gas finns risk för att få gråstarr. Om makula (gula fläcken) är avlossad kan synnedsättningen bli bestående. Mycket svåra näthinneavlossningar kan leda till mycket kraftig synnedsättning eller blindhet vilket starkt begränsar aktiviteter som kräver fullgod syn på båda ögonen.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Operation av näthinneavlossning - upp till 4 veckors sjukskrivning.
  • Näthinneavlossning där gula fläcken är påverkad - upp till 6 veckors sjukskrivning.
  • I komplicerade fall – betydligt längre.