Ménières sjukdom - H81.0


Försäkringsmedicinsk information

Det är viktigt med information till arbetsgivare och arbetskamrater. Vid arbete som kräver god balansförmåga rekommenderas byte av arbetsuppgifter.

Sjukdomen är oberäknelig och till och med fastställandet av diagnosen kan vara svårt. Vissa patienter påverkas enbart enstaka dagar och andra kan vara totalt invalidiserade. Vid svåra tillstånd beror sjukskrivningstiden på hur ofta patienten får anfall och hur svåra dessa är.

Det är mycket viktigt att skilja Ménières sjukdom från andra former av yrsel, tinnitus och hörselnedsättning eftersom såväl behandling som konsekvenser skiljer sig betydligt åt. Diagnosen bör säkerställas så gott det går av en specialist inom audiologi eller öron-näsa-hals. Kontrollera så att patienten har behandlats i överensstämmelse med kända behandlingsstrategier.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen varierar i början. Fullt utvecklad får patienten anfallsvis akut svår yrsel, hörselnedsättning, tinnitus samt ljudkänslighet på ett öra. Yrseln försvinner ofta på ett par timmar men tinnitus och hörselnedsättning kan fortsätta några dygn. Med anfallen uppstår gradvis kroniska förändringar i innerörat. Slutstadiet är ofta ett i praktiken dövt eller icke användbart öra. Behandlingen går ut på att lindra besvären. 10 år efter debuten drabbas 30–50 procent av sjukdomen även på andra örat. Ménières sjukdom är kronisk.

Funktionsnedsättning

Vid lätta till medelsvåra tillstånd är det oftast yrselsymtomen som begränsar aktivitetsförmågan under pågående anfall.

Ibland förekommer störningar från tinnitus mellan anfallen. Tinnitus medför ofta sömnrubbningar och koncentrationsstörningar. Vid svåra tillstånd, med täta anfall, kan det finnas betydande funktionsinskränkningar och patienten kan vara invalidiserad i olika grader.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lätta till medelsvåra tillstånd ingen sjukskrivning utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka.
  • Vid lätta till medelsvåra tillstånd med inslag av tinnitus mellan anfallen upp till 2 månaders sjukskrivning, därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad.
  • Svåra tillstånd, med täta anfall, upp till 12 månaders sjukskrivning och ibland längre.