/
/
/

Metastaserad cancer - C77, C78, C79


Symtom, prognos, behandling

Rekommendationerna för bröstcancer, coloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.