/
/
/

Lumbago-ischias, diskbråck - M54.4, M51


Försäkringsmedicinsk information

Långvariga ryggbesvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandlingen om besvären inte blir bättre inom 4 veckor. Se även kommande rekommendationer för långvarig smärta. Patienter med kronisk lumbago-ischias har ofta återkommande akuta besvär. Dessa uppträder oftast utan något direkt samband med oförsiktiga rörelser eller andra tänkbara belastningar.

Symtom, prognos, behandling

Lumbago-ischias innebär att patienten får smärtor i ryggen samt smärtutstrålning i ett ben och symtom som känselbortfall, onormala känselförnimmelser och ibland muskelsvaghet. Det är den kliniska bilden och hur besvären påverkar funktionen som är viktigast vid bedömning av patienten, inte de radiologiska fynden. Behandlingen går ut på att uppnå smärtlindring och ibland genom att anpassa den fysiska belastningen. I övrigt behandlas lumbago-ischias farmakologiskt, sjukgymnastiskt och i vissa fall kirurgiskt. Oberoende av vilken behandling som används läker de flesta besvären ut inom 3 veckor. En mindre grupp patienter kan ha nedsatt funktion betydligt längre. Ett fåtal utvecklar kroniska besvär. En diskbråcksoperation kan sätta ned funktionsförmågan i upp till 3 månader.

Funktionsnedsättning

Känselbortfall, smärta, onormala känselförnimmelser och ibland muskelsvaghet.

Aktivitetsbegränsning

Patientens förmåga att lyfta, böja sig och vrida kroppen kan vara begränsad till följd av smärta, stelhet och neurologiska bortfall. Mycket svåra smärtor kan påverka sömnen och den kognitiva funktionen (exempelvis koncentrationsförmågan).

Rehabiliteringsåtgärder

Patienter med tunga arbeten kan ibland klara lättare uppgifter trots ryggsmärtorna. Det är viktigt att informera patienten om att det i allmänhet inte är farligt att arbeta trots att det gör ont. Ta ställning till arbetsanpassning senast efter 6 veckor.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fysiskt lätta arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor.
  • Vid fysiskt tunga arbeten (med många lyft, böjningar och vridningar) kan det ta upp till 6 veckor innan arbetsförmågan är återställd.
  • Efter diskbråcksoperationer kan arbetsförmågan vara nedsatt vid lättare arbeten i upp till 3 veckor och vid tyngre arbeten i upp till 6 veckor.