/
/
/

Ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck - K40, K41, K42


Försäkringsmedicinsk information

Så normal aktivitet som möjligt och arbete på heltid är vägledande i de enkla fallen, då patienten har ett fysiskt lätt arbete.

Patienten ska undvika tunga (på 15 kilo eller mer) eller ryckiga lyft under cirka 30 dagar. I normalfallet och om patienten undviker tunga lyft eller kraftiga rörelser får hen normal funktion inom 2 veckor. Arbetsanpassning under en period kan övervägas, liksom partiell sjukskrivning.

Helst bör skriftliga finnas för hur man informerar om konsekvent smärtbehandling, att läkningsförloppet vanligtvis är okomplicerat och i vilka situationer patienten ska kontakta sjukvården. Överväg kontakt med arbetsplatsen vid återfall eller vid stor risk för återfall, t.ex. vid tyngre fysiskt arbete.

Symtom, prognos, behandling

Ett bukväggsbråck (exempelvis ljumskbråck) är en defekt i bukväggen där bukhinnan buktar fram. Inklämt bråck är ett akut tillstånd där bråckinhållet inte går att trycka tillbaka in i bukhålan. Laparoskopiska ingrepp (titthållskirurgi) följs av mindre smärta och funktionella besvär än traditionell kirurgi. Operation av återfall eller akut inklämda bråck kan kräva längre läkningstid. Förloppet efter operationen är mestadels okomplicerat. Full läkning sker vanligtvis inom 4 veckor. Vid inklämning eller återfall (mycket ovanligt) bör kirurgen bedöma patienten individuellt.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningen beror på vilken typ av kirurgi som utförts. Patienten får i normalfallet viss avtagande smärta i såret under 14 dagar, med smärttopp dag 3–4.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Operation med öppen kirurgi eller laparoskopisk kirurgi och fysiskt lätt arbete ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Laparoskopi och fysiskt ansträngande arbete (med exempelvis tunga eller upprepade lyft, vridningar, böjningar och förflyttningar) upp till 2 veckors sjukskrivning (om arbetsuppgifterna inte går att anpassa).
  • Traditionell kirurgi och fysiskt ansträngande arbete (med exempelvis tunga eller upprepade lyft, vridningar, böjningar och förflyttningar) upp till 3 veckors sjukskrivning (om arbetsuppgifterna inte går att anpassa). Om möjligt arbete på halv- eller deltid.
  • Vid inklämning, återfall eller större komplikationer upp till 4 veckors sjukskrivning. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.