Knäartros - M17


Försäkringsmedicinsk information

Mycket tungt arbete bör undvikas helt. Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Symtom, prognos, behandling

Artros i knä är en sjukdom som långsamt försämrar den drabbade leden och dess omgivande vävnader. Smärta är det vanligaste symtomet. Andra symtom är stelhet, ledsvullnader och felställning i leden. Symtomen utvecklas över tid med omväxlande förbättrings- och försämringsperioder. Det är vanligt med återkommande försämringsperioder. För artros som behandlas ortopedkirurgiskt är 2–4 månaders tillfrisknande normalt.

Funktionsnedsättning

Smärta. Ledstelhet.

Aktivitetsbegränsning

Artros sätter ned gång- och rörelseförmågan. Funktionen varierar ofta över tid.

Rehabiliteringsåtgärder

Det kan vara aktuellt med t.ex. ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Diskutera åtgärder vid tungt arbete och efter artoplastik. Om det inte går att anpassa arbetsuppgifterna bör byte av arbete övervägas tidigt av patienten. Mycket tungt arbete bör undvikas helt. Företagshälsovården och/eller arbetsgivaren och Försäkringskassan bör kopplas in tidigt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid arbeten som inte belastar knälederna i någon större omfattning är arbetsförmågan normalt inte nedsatt, oavsett artrosens svårighet.
  • Vid försämringsperioder, lätta eller medelsvåra artrosbesvär och vid arbete som innebär hög belastning (som tunga eller upprepande lyft), kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor.
  • Vid svåra artrosbesvär och belastande arbete kan deltidssjukskrivning bli aktuellt i avvaktan på åtgärder.
  • Efter artroplastik (byte av led) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 8 veckor i lätta arbeten som inte belastar leden och i upp till 4 månader vid måttligt tunga arbeten.