Katarakt - H25, H26, H28


Försäkringsmedicinsk information

Patienter i yrken med höga synkrav skall idag enligt de nationella indikationerna för kataraktextraktion (NIKE) opereras med högsta prioritet, vilket innebär operation snarast, i de flesta fall inom en månad.

Då glasögonkorrektion krävs efter en operation kan detta påskyndas genom till exempel samråd med aktuell optiker. En förlängning av sjukskrivningen upp till totalt 6-8 veckor eller mer kan bli aktuell i sällsynta fall med höga synskärpekrav om glasögonkorrektion blir fördröjd, eller av medicinska skäl, till exempel då komplikationer tillstöter.

I vissa fall kan hjälp med transport till och från arbetsplatsen underlätta tidig återgång i arbete. Viss anpassning av arbetsuppgifter kan underlätta i det tidiga skedet efter en kataraktoperation.

Långsiktig arbetsplatsanpassning, omskolning eller omplacering skall normalt inte behövas på grund av katarakt eller -kirurgi.

Symtom, prognos, behandling

Åldersrelaterad katarakt är en grumling i ögats lins med långsamt tilltagande synnedsättning och ofta även andra typer av nedsatt synkvalitet (nedsatt kontrastseende, bländning, monokulärt dubbelseende). Behandlingen är kirurgisk. I 99 % av fallen används idag facoemulsifikation med litet snitt och implantation av en vikbar intraokulär lins och rehabiliteringen är därför snabb. Prognosen är generellt mycket god.

Efter komplikationsfri operation är patienten i stort sett besvärsfri redan efter någon dag. Behandling med kortisondroppar fortgår 2-3 veckor, men i övrigt instrueras patienten att ”leva som vanligt”. Träffsäkerheten beträffande ögats brytning efter operationen är idag mycket god, och optiskt är ögats brytning oftast stabiliserad inom en vecka.

Funktionsnedsättning

Uttalad katarakt leder till kraftigt nedsatt syn vilket begränsar aktiviteter som kräver fullgod syn. Vid operationstillfället ser cirka 20 %

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid höga synkrav i arbetet sjukskrivning fram till operation.
  • Efter kataraktoperation och normala synkrav behövs normalt ingen sjukskrivning.
  • Efter kataraktoperation och höga synkrav sjukskrivning upp till 3 veckor.
  • Efter kataraktoperation och arbete i smutsiga miljöer eller med risk för ögontrauma sjukskrivning upp till 2 veckor.