Karpaltunnelsyndrom - G56.0


Försäkringsmedicinsk information

Lättare karpaltunnelsyndrom påverkar inte funktionen. Svårare fall medför försämrad handmotorik och -kraft. Hänsyn bör tas till om den drabbade handen är den dominanta. Överväg operation om syndromet inte förbättrats inom 6 veckor, framför allt om patienten har motoriskt bortfall. Efter operation försvinner domningarna ofta omgående men det kan ta flera månader innan kraft och tillfredsställande känsel återkommer.

Karpaltunnelsyndrom som uppträder under graviditeter brukar i regel försvinna helt efter förlossningen. Inflammation i senskidor i handleden vid reumatiska sjukdomar kan ge karpaltunnelsyndrom som oftast går tillbaka efter lokal kortisoninjektion. Karpaltunnelsyndrom kan förvärras av arbete med vibrerande verktyg och ensidig tung handbelastning. För att hindra att sjukdomen tilltar, och för att minska besvären, måste denna typ av arbeten minskas eller helt upphöra beroende på hur utvecklade patientens symtom är. Det kan då bli aktuellt med arbetsbyte. Om man inte lyckas få effekt av behandling kan patienten ha annan bakomliggande sjukdom som diabetes, cervical rizopati, reumatisk sjukdom eller hypothyreos. Dessa sjukdomar behöver behandlas och vara under god kontroll för att minska symtomen från händerna.

Symtom, prognos, behandling

Karpaltunnelsyndrom orsakas av en nervinklämning i handleden. Symtomen är smärta, domningar och stickningar och efterhand även nedsatt känsel, fumlighet och svaghet i tumme, pek- och långfinger. Behandlingen är farmakologisk, arbetsterapeutisk och i många fall kirurgisk.

Funktionsnedsättning

Smärta, domningar och stickningar och efterhand även nedsatt känsel, fumlighet och svaghet i tumme, pek- och långfinger.

Rehabiliteringsåtgärder

Diskutera anpassning av arbetsuppgifter.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I lindriga fall och i arbeten som inte belastar handen eller handleden är arbetsförmågan inte begränsad.
  • I medelsvåra fall och i arbeten som inte belastar handen och handleden kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 2 veckor.
  • Vid tungt arbete kan sjukskrivning i upp till 4 veckor vara aktuell.
  • Efter operation kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor vid lätt arbete som inte belastar handleden. Vid medeltungt arbete är arbetsförmågan nedsatt i upp till 4 veckor och vid tungt och mycket tungt arbete i upp till 2 månader.