Influensa - J09, J10, J11


Försäkringsmedicinsk information

I arbeten inom vård och omsorg kan det finnas anledning att beakta smittrisken vilket dock främst är av betydelse under den akuta fasen då patienten har feber. Under perioder med trötthet efter en influensaperiod föreligger som regel ingen smittrisk.

Vid eventuella komplikationer (t.ex. pneumoni, bronkit etc.) bedöms sjukskrivningsbehovet utifrån dessa diagnosers rekommendationer.

Symtom, prognos, behandling

Influensa är en virussjukdom som smittar genom dropp- eller direktsmitta. Symtomen är ofta akut insjuknande med hög feber, frossa, torrhosta, muskelvärk och huvudvärk. Ibland förekommer komplikationer i form av bakteriella infektioner som pneumoni eller bronkit. Behandlingen är vila och symtomatisk behandling (febernedsättande, hostdämpande etc.).

Influensa debuterar ofta akut och läker som regel ut efter 5-7 dagar. Ibland kvarstående trötthet under några veckor vilket dock inte är ett symtom på influensa.

Det finns influensavaccin men större behov av vaccin föreligger knappast utom för utsatta grupper (svåra kroniska sjukdomar, äldre patienter m.fl.). Det tar 2 veckor från vaccinering innan man utvecklat skydd mot influensavirus.

Funktionsnedsättning

I sitt akuta skede är funktionstillståndet oftast helt nedsatt på grund av trötthet, feber och besvärlig hosta.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid samsjuklighet (t.ex. astma) eller funktionsnedsättning upp till 2 veckor.