/
/
/

Hysterektomi - D25, N80, N85.0, N85.1, N87, N92


Försäkringsmedicinsk information

Komplikationer kan förlänga sjukskrivningstiden. Riskfaktorer är bland andra övervikt, samt rökning.

Symtom, prognos, behandling

Rekommendationen omfattar operation på grund av myom (muskelknuta), blödningsrubbningar, endometrios/adenomyos, cervixdysplasi, endometriehyperplasi (cellförändringar i livmoderhals och livmoder). Hysterektomi är oftast inte första steget i behandlingstrappan, utan har som regel föregåtts av medikamentell behandling alternativt minimalinvasiva, lokala behandlingar (till exempel endometrieablation). Prognosen efter hysterektomi vid ovan angivna diagnoser är mycket god. Den absoluta majoriteten av patienterna blir helt eller till största delen av med symtomen som ledde till operation.

Patienten får normalt återställd kroppsfunktion efter en vecka och är fullständigt läkt efter 5 veckor vid abdominell hysterektomi och efter 4 veckor vid kombinerat vaginalt/titthålsingrepp.

Funktionsnedsättning

Direkt efter det kirurgiska ingreppet påverkas funktionen vid:

Bukväggskirurgi – av smärta, infektionsrisk, viss begränsad rörlighet.

Titthålskirurgi – av liknande besvär, men i mindre utsträckning.

Vaginal kirurgi – av visst bukobehag, infektionsrisk samt ökad risk för urinvägsbesvär.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fysiskt lättare arbeten och kombinerad laparoskopisk/vaginal hysterektomi upp till 3 veckors sjukskrivning.
  • Vid fysiskt tyngre arbeten och kombinerad laparoskopisk/vaginal hysterektomi upp till 4 veckors sjukskrivning.
  • Vid fysiskt lättare arbeten och abdominell hysterektomi (traditionell kirurgi) upp till 4 veckors sjukskrivning.
  • Vid fysiskt tyngre arbeten och abdominell hysterektomi (traditionell kirurgi) upp till 6 veckors sjukskrivning.