Hypertoni - I10, I11, I12, I13, I15


Försäkringsmedicinsk information

Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som i regel kräver livslång behandling. Behandlingen påverkar, utom i undantagsfall, inte funktionstillståndet.

Symtom, prognos, behandling

Majoriteten av patienter med hypertoni (förhöjt blodtryck) har inga symtom som kan tillskrivas det förhöjda blodtrycket. Hypertoni medför ökad risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar varav stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt är de viktigaste. Behandlingen utgörs i huvudsak av läkemedel, men den innefattar också viktnedgång vid övervikt och fysisk aktivitet. Sjunker inte blodtrycket vid behandlingen bör medicineringen kompletteras och alternativa orsaker till det höga blodtrycket utredas. Detta utgör i sig inget skäl till sjukskrivning. Övriga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom rökning och förhöjt kolesterol och förhöjd alkoholkonsumtion bör behandlas.

Rehabiliteringsåtgärder

Kontakta arbetsgivaren eller företagshälsovården vid misstanke om att skadlig stress i patientens arbete har betydelse för hypertonin.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I de flesta fall utgör hypertoni ingen orsak till sjukskrivning.