/
/
/

Huvudvärk av spänningstyp - G44.2


Försäkringsmedicinsk information

En eventuell sjukskrivnings omfattning och varaktighet är kopplad till arbetets art. Patienten bör snarast möjligt återgå i arbete, i enstaka fall till en början på deltid för att därefter stegvis öka arbetsgraden.

Oftast behövs ingen sjukskrivning utöver egen sjukanmälan i upp till 1 vecka. Ibland kräver arbetsgivaren och Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 1.

Uppmärksamma och behandla sömnstörningar, psykiska reaktioner eller associerade psykiatriska sjukdomar tidigt. Patienter med kronisk HST har oftare ångest och depression, i likhet med vid andra kroniska smärtsyndrom.

Symtom, prognos, behandling

Huvudvärk av spänningstyp (HST) kännetecknas av episoder av lätt eller måttligt intensiv (undantagsvis svår) huvudvärk som pågår mellan 30 minuter och 7 dygn. I de flesta fall klingar besvären av inom timmar till dagar. Många patienter har dock kronisk HST som oftast besvärar den drabbade 23–30 dagar per månad. I de flesta fall ökar inte huvudvärken vid fysisk ansträngning. Basen i behandlingen är att patienten, gärna i samråd med en sjukgymnast eller beteendevetare, ska lära sig att undvika utlösande faktorer – oftast stress, emotionell spänning eller sömnbrist. Det finns dokumenterade anfallsavbrytande läkemedel. Daglig, förebyggande medicinering (läkemedelsprofylax) är aktuell om situationen är otillfredsställande trots dessa åtgärder.

Funktionsnedsättning

Patientens välbefinnande och humör påverkas negativt. Vissa blir överkänsliga för ljus eller ljud. Under pågående HST är man i regel inte fysiskt funktionshindrad. Personer med kronisk HST kan utveckla sänkta smärttrösklar för beröring och tryck, och dessutom ofta en stramhet i musklerna i huvud, hals och skuldror.

Rehabiliteringsåtgärder

Överväg kontakt med kurator, beteendevetare, psykolog, psykiatriker och bettfysiolog.

Överväg även rehabilitering med utformning av andra arbetsuppgifter eller omskolning till annat arbete i tid.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet är rekommendationen ingen sjukskrivning, utöver eventuell egen sjukanmälan i upp till 1 vecka.
  • Omfattningen och varaktigheten på en eventuell sjukskrivning (t.ex. vid kronisk HST) är kopplad till arbetets art. Patienten bör snarast möjligt återgå i arbete, i enstaka fall till en början på deltid för att därefter stegvis öka arbetsgraden.