Hudmelanom, icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning - C43


Försäkringsmedicinsk information

Rekommendationen gäller hudmelanom, icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Patienten bör tidigt få god information om sitt melanom och om ev. kontroller är nödvändiga. Det är viktigt att ge god prognostisk information då de flesta melanomen i dag botas. I de fall lymfkörtelspridning finns bör förebyggande åtgärder utföras enligt ovan. Kompletterande behandling och individualiserad kontroll.

Symtom, prognos, behandling

Det första ingreppet är diagnostiskt (borttagande av hudtumören med 3–5 mm:s marginal) och görs med lokalbedövning. Mer än hälften av melanomen är under 1 mm i tjocklek och då görs kompletterande ingrepp med en säkerhetsmarginal på 1 cm. I och med detta är nästan alla patienter botade.

Vid melanom tjockare än 1 mm utförs kompletterande kirurgi med en säkerhetsmarginal på 2 cm och ofta görs samtidig provtagning från lymfkörtel (portvaktskörtel) för en korrekt stadieindelning. Ingreppet görs i narkos men är mindre omfattande. I ett fåtal fall kan man ej primärt suturera operationsområdet och man utför då delhudstransplantation vilket ger ett längre läkningsförlopp.

I de fall patienten har en spridning till lymfkörtel utförs lymfkörtelutrymning som är ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp. Prognosen är då på längre sikt sämre.

Efter diagnostisk operation av lymfkörtlar lätt stramning ömhet 2–3 dagar. Läkning 7–10 dagar. I regel ingen funktionsnedsättning. I de fall hudtransplantation utförts är läkningstiden av transplantatet i okomplicerade fall som regel 1–2 veckor. Läkningen på tagstället för huden kan ta något längre tid och bandagering och omläggningar kan behövas. I regel ingen funktionsnedsättning.

Vid konstaterad spridning och kompletterande lymfkörtelutrymning behövs ofta rörelseträning och bandagering som ödemprofylax. Läkningstiden är 10–14 dagar och full funktion fås efter 14–30 dagar.

Funktionsnedsättning

För melanom som är tunnare än 1 mm är det operativa ingreppet ringa och någon funktionsinskränkning fås ej. För melanom som är tjockare än 1 mm är det operativa ingreppet vanligen måttligt omfattande och ej heller här förväntas någon funktionsinskränkning. I de fall där man konstaterat mikroskopisk spridning till lymfkörtlar blir kirurgin mer omfattande och det finns större risker för funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen.

Aktivitetsbegränsning

Svullnad av framförallt benen gör att man kan behöva lymfödembehandling och kompressionsbandage. Det kan påverka förmågan till långvarigt stående och gående.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Operation av melanom upp till 1 mm tjocka (icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning) ingen sjukskrivning utöver ev. egen sjukanmälan i upp till en vecka.
  • Operation av melanom tjockare än 1 mm (icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning) där körteldiagnostik utförts sjukskrivning i upp till 1 vecka.
  • Vid hudtransplantation (efter operation; icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning) 14–30 dagars sjukskrivning. Dels behövs tid för inläkning av transplantat, dels för lokala besvär från tagstället.
  • Efter lymfkörtelutrymning vid regional lymfkörtelspridning sjukskrivning i 14–30 dagar.