Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Sjukskrivning vid hand- och handledsbesvär

 • Diagnos: Hand- och handledsbesvär
 • ICD-kod: G58, M18, M65, M70, M72
 • Ändringsdatum: Publicerad 1 oktober 2007, Reviderad 15 juni 2010

Innehåll


Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

 • triggerfinger sätter sällan ned arbetsförmågan.

 • kan de Quervains sjukdom sätta ned arbetsförmågan i upp till 1 månad.
 • kräver peritendinits crepitans och ulnariskompression som är akuta tillstånd sällan mer än 1 veckas sjukskrivning.
 • sätter tumbasartros och Dupuytrens kontraktur sätter normalt inte ned arbetsförmågan.
 • Vid arbete som innebär hög belastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor. Dock är längre behov av sjukskrivning inte ovanligt.

Symtom, prognos och behandling

Följande är sjukdomar som vanligen drabbar handen och handleden:

 • Triggerfinger är en degenerativ knuta på böjskenan som gör det svårt att röra fingret.
 • de Quervains sjukdom gör senskidan till tummen inflammerad och förträngd och ger smärta över tumbasen.
 • Peritendinitis crepitans orsakas av inflammation av senskidorna och ger smärta utefter senskidan.
 • Ulnariskompression orsakas av att armbågsnerven kläms och ger sensibilitetsstörning och senare kraftreduktion i ring- och lillfinger.
 • Dupuytrens kontraktur är en förtjockning och skrumpning av handflatans senplatta. Tillståndet ger oförmåga att räta ut ett eller flera fingrar.
 • Tumbasartros är en sjukdom som långsamt ger förändringar i den drabbade leden och dess omgivande vävnader.

Behandlingen kan vara farmakologisk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk.

Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

Samtliga sjukdomar påverkar gripförmågan och finmotorik i varierande omfattning. Triggerfinger, de Quervains sjukdom, peritendinitis crepitans och ulnariskompression sätter tillfälligt ned funktionen i handen. Vid Dupuytrens kontraktur ökar problemen gradvis med bristande funktion som följd. Tumledsartros ger smärta och nedsatt rörelseförmåga.

Bedömd tid för återvunnen funktion samt tid för normal läkning

Vid triggerfinger, de Quervains sjukdom, peritendinitis crepitans och ulnariskompression återfår patienten funktionen efter upp till 3 veckor.

Dupuytrens kontraktur har ett mycket långvarigt förlopp och vid tumbasartros varierar besvären över tid med försämringsperioderna. Efter operation för triggerfinger eller de Quervains sjukdom är funktionsförmågan nedsatt 2-4 veckor. Efter operation av Dupuytrens kontraktur eller tumbasartros är funktionsförmågan nedsatt betydligt längre.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Se över arbetssituationen vid peritendinitis crepitans och ulnariskompression som är tillstånd som kan uppkomma på grund av belastning. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Reviderad 15 juni 2010

 

Kontakt

Malin Ahrne
075-247 30 40