/
/
/

Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) - O26.7


Försäkringsmedicinsk information

Arbetsbelastningen är avgörande för arbetsförmågan. Gör en ny bedömning efter 4–6 veckors behandling för att undersöka behandlingseffekten och det fortsatta behovet av sjukskrivning. Överväg deltidssjukskrivning.

Gravida med tidig debut (före vecka 18) av kombinerade besvär i både rygg och bäcken utgör en särskild riskgrupp för att utveckla värre och mera långdragna besvär både under och efter graviditet och bör följas noga. Det finns ett större behov av fysisk avlastning i form av sjukskrivning under graviditet för denna grupp. Läkare och sjukgymnast bör om möjligt samråda.

Det är viktigt att informera den gravida om bäcken- och ryggsmärtor som kan uppstå och att besvären oftast avtar efter förlossning.

Symtom, prognos, behandling

Smärtor i bäckenet och/eller i lumbalryggen (ländryggen är ett vanligt besvär som drabbar nästan hälften av alla gravida). Smärtan debuterar i genomsnitt i 18:e graviditetsveckan. Både antalet gravida som får ryggsmärtor och smärtornas styrka kan minskas med väldefinierade vård- och behandlingsprogram.

Funktionsnedsättning

I svårare fall begränsas förmågan att lyfta, böja sig och vrida kroppen. I mycket svåra fall får den gravida betydligt svårare att utföra vissa rörelser, framför allt att böja sig och vrida kroppen och även sömnsvårigheter och koncentrationsstörningar.

Aktivitetsbegränsning

Gå, stå, sitta, böja sig, vrida kroppen.

Rehabiliteringsåtgärder

Diskutera tillfällig anpassning av arbetsuppgifter. Sakroiliakabälte, anpassad träning, akupunktur och kryckor är hjälpmedel/åtgärder som kan förekomma.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Sjukskrivning för lumbala ryggsmärtor är oftast inte motiverad (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka). Vid akuta ryggsmärtor (lumbago) kan sjukskrivning ändå vara motiverad under en begränsad tid, i första hand upp till 2 veckor.