/
/
/

Graviditetsillamående, graviditetskräkningar - O21.0, O21.1, O21.2, O21.8, O21.9


Försäkringsmedicinsk information

Psykisk belastning och minskad stresstålighet kan bidra till illamående.

Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer. Utred för att utesluta anemi, thyreoideasjukdom och gastrit.

Symtom, prognos, behandling

Graviditetsillamående är den näst största orsaken till sjukskrivning under graviditet. Tillståndet kommer tidigt i graviditeten och har oftast gått tillbaka vid 12–14 veckor. Besvären lindras vid vila och i vissa fall med antiemetika (läkemedel mot illamående och kräkningar).

Funktionsnedsättning

Viktminskning, koncentrationssvårigheter mm.

Aktivitetsbegränsning

Trötthet, ork, personliga kontakter/ interaktion mm.

Rehabiliteringsåtgärder

Diskutera tillfällig anpassning av arbetsuppgifter.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Normalt kan sjukskrivningstiden, i de flesta arbeten, ligga på upp till 2 månader.