Gikt - M10


Försäkringsmedicinsk information

Uppmärksamma att hög alkoholkonsumtion kan utlösa giktanfall.

Symtom, prognos, behandling

Gikt orsakas av att uratkristaller (salter av urinsyra) fälls ut och orsakar ledinflammation. Symtomen är plötsligt påkommande smärtor i en eller flera svullna, smärtande och värmeökade leder. Behandlingen av akut gikt är avlastning samt smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Långvarig gikt är kroniska ledinflammationer. Utfällningar med kristaller under huden, så kallad Tofi, är ingen ovanlighet i yrkesverksam ålder idag. Ett akut giktanfall brukar klinga av inom 1-2 veckor och drabbade leder återfår normal funktion.

Funktionsnedsättning

Vid akuta giktanfall kan smärtintensiteten vara hög i den drabbade leden och medföra nedsatt aktivitetsförmåga. Kroniska artriter ger inskränkningar i handfunktion eller i gångfunktion beroende på lokalisation. Tofi kan i form av kraftigt ömmande knutor i händerna försvåra handgrepp och vid lokalisation under fotsulorna försämra gångförmågan. Vid upprepade giktanfall kan ledfunktionen med tiden försämras och vid mer långvariga tillstånd kan patienterna ha ledvärk som påverkar rörelse- och koncentrationsförmågan.

Rehabiliteringsåtgärder

Mekanismgrundad smärtanalys och ett väl sammansatt multiprofessionellt arbetsinriktat rehabiliteringsprogram där patienternas resurser uppmärksammas och tas tillvara kan vara effektivt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Arbetsförmågan kan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 1 vecka.