/
/
/

Gastroesofagal reflux, esofagit, GERD - K21


Försäkringsmedicinsk information

Smärta och illamående kan i varierande grad sätta ned funktionen, bland annat i form av trötthet och minskad uthållighet. Vissa kroppsställningar kan medföra mer intensiv och ihållande smärta.

Symtom, prognos, behandling

Gastroesofagal reflux är besvär orsakade av att maginnehåll läcker upp till matstrupen, pga. bristfällig slutning av övre magmunnen (ofta på grund av mellangärdesbråck). Symtomen är halsbränna, sura uppstötningar och bröstsmärta. Kronisk hosta och astmaliknande symtom är vanliga. Diagnosen ställs genom klinisk bild samt med gastroskopi. Behandlingen är läkemedel för att lindra besvären, kombinerat med livsstilförändringar som viktminskning och förändrade matvanor. Större mellangärdesbråck kan behöva opereras.

Läkemedelsbehandling påverkar tillståndet snabbt, men måste kombineras med åtgärder mot utlösande orsak för att få bestående effekt. Gastroesofagal reflux är ofta långvariga tillstånd (månader till år) men med varierande intensitet över tid.

Funktionsnedsättning

Besvären ökar ofta vid lutning framåt och vid tyngre fysisk belastning, varför arbetsuppgifter som innehåller sådana moment kan behöva anpassas.

Gastroesofagal reflux ger bröstsmärtor vilka kan förväxlas med hjärtutlösta besvär. Detta måste utredas och ev. behandlas. Hög alkoholkonsumtion kan ge refluxproblem, speciellt om patienten samtidigt är överviktig. Diskutera vid behov livsstilförändringar.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet ingen sjukskrivning.
  • Vid svårare smärta och illamående upp till 10 dagars sjukskrivning.
  • Vid arbete med hög fysisk belastning upp till 14 dagars sjukskrivning.