Gallstenssjukdom (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt) - K80


Försäkringsmedicinsk information

Sjukdomsförloppet, vilken typ av kirurgi som genomförts och patientens arbete påverkar bedömningen av behovet av sjukskrivning. Överväg kontakt med arbetsplatsen i de få fall där förlängd sjukskrivningstid blir nödvändig. Sjukskrivning kan behövas vid arbeten med hög fysisk belastning om arbetsuppgifterna inte kan anpassas.

Symtom, prognos, behandling

Gallsten beror på avsöndringar i gallblåsan eller gallväggen som kan bilda stenar om de inte sköljs bort. I de flesta fall ger gallsten inga symtom. Symtomen är annars smärtor i övre delen av buken. Besvären botas av operation och förloppet efter operationen är mestadels komplikationsfritt. Smärtintensiteten och tid för funktionsnedsättning beror på använd operationsmetod och på gallstensjukans allvarsgrad. Patienten får normalt återställd funktion inom en dryg vecka. Fullständig läkning sker inom 4 veckor.

Funktionsnedsättning

I normalfallet ger operationen till en början smärta vid rörelser och diffusa tarmbesvär som vanligen försvinner inom en dryg vecka om patienten rör sig normalt. Vid större komplikationer kan feber, smärta eller andra symtom som kräver kontakt med sjuksköterska eller läkare påverka funktionen.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid laparoskopisk operation eller minilaparotomi och arbete utan hög fysisk belastning i normalfallet ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid laparoskopisk operation eller minilaparotomi och arbete med hög fysisk belastning i normalfallet sjukskrivning i upp till 1 vecka.
  • Vid traditionell kirurgi (konventionellt buksnitt) och arbete utan hög fysisk belastning i normalfallet sjukskrivning i upp till 2 veckor. Överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid traditionell kirurgi (konventionellt buksnitt) och arbete med hög fysisk belastning i normalfallet sjukskrivning i upp till 3 veckor. Överväg partiell sjukskrivning.