/
/
/

Frakturer och luxationer i ryggraden - S12, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S22.0, S22.1, S23.0, S23.1, S23.2, S33.0, S33.1, S33.2


Försäkringsmedicinsk information

Undersök patienten om han eller hon fått komplikationer såsom deformitetsutveckling i kotpelaren eller sekundära degenerativa förändringar orsakade av diskskada eller nervkompression. Planera i vissa fall för arbetsträning eller anpassning av arbetsuppgifter i enlighet med graden av funktionsnedsättning.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid frakturer och luxationer (urledglidningar) i ryggraden är smärta, stelhet och ibland neurologiska bortfallssymtom. Frakturerna kan vara av olika svårighetsgrad och omfattning och ger vanligen framtida men:

A. Enklare vanligen stabila frakturer karaktäriseras av kraftig smärta med svårigheter att såväl sitta som gå och stå längre stunder. De behandlas vanligen med smärtstillande och fri rörlighet.

B. Svårare frakturer liksom luxationer är ofta instabila. De behandlas med fast korsett eller operation. Vanlig behandlingstid i korsett är 3 månader.

C. Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada ger förutom ryggsymtom varierande grad av förlamning av benen. Förlamningar vid ryggmärgsskada löper stor risk att bli bestående.

Funktionsnedsättning

Patienten får svårigheter att sitta, stå och gå och vid ryggmärgsskada även förlamning och inkontinens.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid enklare vanligen stabila frakturer bör lättare arbete i normalfallet kunna utföras efter cirka 6 veckor.
  • Vid enklare vanligen stabila frakturer och tyngre arbetsuppgifter behövs vanligen 3 månaders sjukskrivning.
  • Vid svårare frakturer liksom luxationer som ofta är instabila kan lättare arbete i sittande ställning normalt inte utföras förrän efter 4 månader. Tyngre arbeten kan i vissa fall bli omöjligt för all framtid.
  • Vid skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada) görs individuella bedömningar utifrån förlamningens omfattning.