/
/
/

Förvärkar och hotande förtidsbörd - O47


Försäkringsmedicinsk information

Minskad arbetsbelastning (både psykiskt och fysiskt) och deltidssjukskrivning kan lindra symtomen, annars tenderar tillståndet att vara graviditeten ut.

Om flerbördsgraviditet eller andra riskfaktorer i anamnesen föreligger (t.ex. tidigare förtidsbörd, missfall, operationer) krävs oftast sjukskrivning på heltid fram till fullgången tid.

Att informera om hur ett normalt graviditetsförlopp med väntade förändringar och symtom ser ut är viktigt.

Symtom, prognos, behandling

Vid regelbundna och smärtsamma sammandragningar under andra halvan av graviditeten kan det vara svårt att avgöra om symtomen är allvarliga eller del av en normal graviditet. Förutom anamnes (patientens egen beskrivning av sjukdomshistorien) har man i dag god hjälp av att bedöma livmoderhalsens längd med vaginalt ultraljud. Tidigare belastning i form av för tidiga födslar eller missfall komplicerar diagnosen. Besvären ökar också med multiparitet (då den gravida genomgått fler än 4–5 graviditeter).

Aktivitetsbegränsning

Gå, stå, sitta, böja sig, utföra lyft.
Mellanmänskliga aktiviteter.

Rehabiliteringsåtgärder

Diskutera tillfällig anpassning av arbetsuppgifter.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Om det inte föreligger cervixpåverkan eller särskilda riskfaktorer i anamnesen kan det räcka med deltidssjukskrivning.
  • Vid allvarligare besvär kan sjukskrivning graviditeten ut behövas.