/
/
/

Epikondylalgi, epikondylit - M77


Försäkringsmedicinsk information

Rekommendera patienten att använda armen så mycket det går, det är ofarligt. Epikondylalgi anses oftast utlöst av ensidig eller upprepande belastning hos något äldre personer. Minska och ändra belastningen genom att patienten utsätts kortare tid för utlösande moment och en översyn av arbetsställning och hjälpmedel. Tänk på att epikondylalgi kan orsakas av belastning i samband med fritidsaktiviteter. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Med epikondylalgi, eller epikondylit, avses ett smärttillstånd i muskelfästena vid yttre eller inre kondylen (ledhuvudet) på armbågen. Symtomen är rörelserelaterade smärtor kring armbågen, men medför också svårigheter att greppa och hålla fast saker med handen. Diagnosen ställs utifrån den kliniska bilden. Behandlingen är medicinsk, sjukgymnastisk och i enstaka fall kirurgisk. Vila eller avlastning förbättrar inte sjukdomen på sikt. Epikondylagi är ett godartat tillstånd men kan ge symtom under flera månader, och i sällsynta fall i mer än ett år.

Funktionsnedsättning

Epikondylalgi ger smärta vid handgrepp och handvridning vilket kan medföra svårigheter att hålla fast saker med händerna (till exempel spika) samt att utföra vridande rörelser (till exempel skruva med skruvmejsel). Förmågan att skriva på tangentbord eller skriva för hand kan påverkas vid uttalade besvär.

Rehabiliteringsåtgärder

Partiell sjukskrivning med stöd av adekvata hjälpmedel är ofta att föredra.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • De flesta patienter med epikondylalgi är inte i behov av sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • För vissa kan hel- eller deltidssjukskrivning i upp till 4 veckor vara lämpligt. Partiell sjukskrivning med stöd av adekvata hjälpmedel är ofta att föredra.