Eksemsjukdomar - L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30


Försäkringsmedicinsk information

Överväg rehabiliterande åtgärder (anpassade arbetsuppgifter eller arbetsbyte) i samråd med patienten vid handeksem och atopiska eksem, i syfte att minska behovet av sjukskrivning.

Vid långvarig sjukskrivning, remittera patienter med handeksem till en yrkesdermatologisk mottagning. I de fall där sjukskrivning vid atopiska och andra eksem sker i primärvården och sjukskrivningstiden överskrider den rekommenderade bör patienten remitteras till hudspecialist för ytterligare utredning och mer verkningsfull behandling.

Symtom, prognos, behandling

Den vanligaste typen av handeksem är kontakteksem, allergiskt eksem och irritationseksem. Handeksem blir ofta kroniska, men intensiteten varierar under olika perioder. Kontakteksem orsakas av att huden kommer i kontakt med en så kallad kontaktallergen (ämne som ger allergi) eller väta. Viktigaste behandlingen är att utsätta huden för ämnet mindre ofta, vilket kan inkludera arbetsanpassning eller att patienten byter arbete och att återställa hudens skyddsbarriär med mjukgörare (exempelvis salvor). Kortisonsalvor är inflammationsdämpande. Eventuell bakteriell sekundärinfektion (en infektion som uppkommer efter eller som en följd av en medicinsk åtgärd) bör uppmärksammas och behandlas.

Vid allergiskt kontakteksem kan patienten även få kontakteksem på andra platser (lokaler) på kroppen. Ibland är dessa utbredda och ger vätskande kliande utslag. De går vanligen tillbaka om patienten utsätts mindre för allergenet samt behandlas med lämplig lokalbehandling.

Så kallade atopiska eksem är kroniska, ärftligt betingade och kommer vanligen första gången i tidig barndom. Symtomen klingar ofta av efter några år, men ibland kvarstår utbredda, torra och kliande eksem på armar, ben, bål och ansikte. Atopiska eksem ökar risken för handeksem.

Eksemskov kan som regel förhindras eller avbrytas på några veckor med intensiv behandling. Andra eksem är mindre vanliga men exempelvis så kallade nummulära eksem kan vara utbredda, klia och vätska. En del patienter påverkas kroniskt av handeksem medan majoriteten har perioder av symtomfrihet. Vid kontakteksem på andra ställen kan funktionshindren försvinna och eksemen läkas efter behandling inom en månad, men det förutsätter att orsaken till eksemet har avlägsnats. Intensiv behandling kan normalt få funktionsnedsättningen vid atopiska eksem att upphöra inom en månad. Även vid andra eksem kan funktionen vanligen återställas och eksemen läka inom en månad.

Funktionsnedsättning

Handeksem inskränker funktionen på grund av klåda och smärta, i svåra fall med nedsatt rörlighet, styrka och finmotorik som följd. Eksemet medför också en nedsatt tolerans för hudslitage. Utbredda kontakteksem på andra ställen än händerna samt andra utbredda eksem sätter ned funktionsförmågan, främst för att de kliar men även för att de vätskar. Atopiska eksem sätter ned funktionen främst på grund av svår klåda och sömnbrist.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Flertalet handeksem kräver inte sjukskrivning.
  • Om arbetet kräver att huden på händerna är problemfri eller om huden utsätts för olämpliga ämnen i arbetet samt vid atopiskt eksem och andra eksem krävs normalt inte mer än 1 månads sjukskrivning och behandling.
  • Sjukskrivning kan behövas i väntan på att olämpliga ämnen i arbetsmiljön tas bort. För att förhindra återfall bör tid (upp till ytterligare 6 månader) ges för hudens barriär att återställa sig efter att eksemet har läkt.
  • Vid kontakteksem på andra ställen på kroppen gäller samma princip för att ta bort olämpliga ämnena i arbetsmiljön.