/
/
/

Distorsion i halskotpelaren (inklusive Whiplash-skada) - S13.4


Försäkringsmedicinsk information

Patienten behöver stöd för att återgå till normala aktiviteter. Det är viktigt att snabbt skapa kontakt med arbetsplatsen i denna patientgrupp. Överväg remiss till medicinsk eller neurologisk rehabiliteringsklinik om skadan inte förbättras inom 6 veckor. Långvariga besvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandlingen om skadan inte visar förbättring inom 4 veckor. Se även kommande rekommendationer för långvarig smärta.

Symtom, prognos, behandling

Inledande symtom för pisknärtsskada (Whiplash Associated Disorder) är smärta i nacke, bakhuvud och skuldror efter indirekt våld mot nacken (stukning). De flesta skador är lindriga och ger en smärre sträckning i muskulaturen. Beroende på kraftens styrka och riktning kan den påverka exempelvis nervvävnaden, ledbanden och brosket i halskotpelaren. Prognosen är fullt tillfrisknade för de flesta.

Behandlingen är, om patienten behöver det, smärtstillande läkemedel till en början, för att patienten ska kunna återgå till normal aktivitet så fort som möjligt. För en del patienter, som är rädda för att återuppta aktiviteten, är instruktioner och stöd från sjukgymnast viktigt.

Funktionsnedsättning

Rörligheten kan bli nedsatt på grund av smärta. Om smärtan försämrar sömnen och stressar patienten kan detta påverka kognitiva funktioner, särskilt om den är ihållande. De flesta återfår normal funktion inom 3–6 veckor. Ett mindre antal patienter kan få kvarstående smärtor som kan påverka funktionen betydligt. Stress och oro påverkar läkningen negativt. Se även riktlinjerna för långvarig smärta.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lättare arbeten, utan större belastning på nacke och halsrygg, kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 1 vecka.
  • Vid fysiskt tunga eller statiskt belastande arbeten som provocerar fram besvär kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i upp till 6 veckor eller mer.