/
/
/

Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck - M50


Försäkringsmedicinsk information

Bedöm arbetssituationen och belastningen på halsryggen tidigt och åtgärda problemen. Diskbråck i halsryggen behöver inte innebära att patienten har cervikal rizopati. Det är den kliniska bilden och hur besvären påverkar funktionsförmågan som är avgörande. Långvariga nackbesvär är ibland förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandling om sjukdomen inte blir bättre inom 4 veckor. Se även kommande rekommendationer för långvarig smärta.

Symtom, prognos, behandling

Cervikal rizopati avser smärtor i halsryggen som strålar ut i en eller båda armarna. Detta orsakas av påverkan på nerverna i halsryggen. Behandlingen är medicinsk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. Patienter som utvecklat besvär av kronisk karaktär kan ha återkommande akuta besvär. Dessa kan uppträda utan något direkt samband med belastning. I lindriga fall kan symtomen gå tillbaka inom 1–2 månader. Patienter med kvarstående symtom kan utveckla en tilltagande nedsättning av muskelkraften i armar och händer. I de svåraste fallen kan smärtor och symtom pågå under flera månader.

Funktionsnedsättning

Nervpåverkan i halsryggen kan ge nedsatt muskelkraft och känselrubbningar i armar och händer samt även balansrubbningar. Mycket svåra smärtor kan påverka sömnen och den kognitiva funktionen (exempelvis koncentrationsförmågan).

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fysiskt lätta arbeten utan större belastning på nacke och halsrygg kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 4 veckor.
  • Vid fysiskt tunga eller belastande arbeten som skapar besvär kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i upp till 7 veckor eller längre i väntan på åtgärder.