Borreliainfektion - A69.2


Försäkringsmedicinsk information

Det är i första hand allmäntillståndet (trötthet, nedsatt fysisk prestationsförmåga) som är vägledande vid bedömningen av sjukskrivning. Partiell sjukskrivning under en kortare period kan vara ett lämpligt alternativ. Utläkningen påverkas inte av arbete eller belastning.

Neuroborrelios och ledpåverkan kan ibland ge diffusa symtom till en början. Risken för både underdiagnostik och överdiagnostik bör beaktas. Vid fall som inte följer det förväntade mönstret bör diagnosen omprövas.

Symtom, prognos, behandling

Borreliainfektion kan förekomma som en hudreaktion, (vanligen erytema chronicum migrans), en infektion i nervsystemet (neuroborrelios) och som en ledinfektion (borreliaartrit). Hudreaktionen, ofta i form av en långsamt växande ringformad rodnad, kommer som regel en dryg vecka efter fästingbett. Ibland får patienten lättare allmänsymtom som huvudvärk, feber och muskelvärk. Obehandlad hudinfektion kan efter veckor eller månader utvecklas till andra manifestationer. Neuroborrelios förekommer som meningit (hjärnhinneinflammation) eller radikulit (nervrotsinflammation). Meningit ger oftast huvudvärk, trötthet och lätt feber. Radikulit medför olika smärttillstånd, även känselbortfall och ibland förlamningssymtom, t.ex. förlamning i en ansiktsnerv. Borreliaartrit innebär att en eller flera stora leder (främst knälederna) drabbas med svullnad, värmeökning och smärta. Hudinfektionen läker vanligen ut inom 7–10 dagar. Vid neuroborrelios och borreliaartrit kan utläkningen vara mer långdragen.

Funktionsnedsättning

En borreliainfektion med enbart hudreaktion påverkar knappast funktionen. Vid neuroborrelios kan trötthet, huvudvärk och neurologiska bortfallsymtom påverka funktionen. Rörelseförmågan kan försämras vid borreliaartrit.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid enbart hudborrelios kan allmäntillståndet vara påverkat under några enstaka dagar.
  • Vid neuroborrelios samt vid ledpåverkan eller vid fall med svårare muskelsmärtor kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 3 veckor, i enstaka fall upp till några månader. Överväg partiell sjukskrivning.