/
/
/

Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit) - M45, M45.9


Försäkringsmedicinsk information

Sjukdomen är kronisk och symtomen kvarstår därför i högre eller lägre grad. Effekten av symtomlindrande mediciner kommer tämligen omgående, medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner, som används i svårare fall, kan dröja månader. Effekten av biologiska läkemedel ses som regel inom veckor, ibland redan efter dagar. Även för personer som varit sjuka mycket lång tid kan biologisk läkemedelsbehandling leda till betydlig förbättring. Effekten av kortison kommer inom några dagar. Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom kontrolleras regelbundet och behandlingen utvärderas. Vid otillräcklig effekt eller biverkningar av mediciner kan patienten behöva sjukskrivning i väntan på effekten av den förändrade behandlingen och medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

Ankyloserande spondylit (även kallad Bechterews sjukdom eller pelvospondylit) är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom oftast med långsamt tilltagande ryggstelhet, ibland med ledförstörelse. Vanliga symtom är värk och stelhet i ryggslutet som strålar ut i skinkor och höfter. Besvären minskar ofta vid rörelse och fysisk aktivitet. Det finns alla grader av sjukdomen, alltifrån med lätta symtom till höggradigt inflammatorisk sjukdom. Sjukdomen behandlas med regelbunden fysisk aktivitet. I övrigt är behandlingen farmakologisk (läkemedel – inflammationsdämpande, symtomlindrande och sjukdomsmodifierande) och i vissa fall kirurgisk. Det är sällsynt att patienter med denna sjukdom är helt arbetsoförmögna under lång tid, men sjukdomen går ofta i skov och under försämringsperioderna kan arbetsförmågan sättas ned. Det är ofta nödvändigt att byta arbetsuppgifter om de är tunga och krävande. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ. Företagshälsovården och/eller arbetsgivaren och Försäkringskassan bör kopplas in tidigt. Det kan bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Funktionsnedsättning

Lindrig sjukdom påverkar inte funktionen. Oftast kan symtomen dämpas med läkemedelsbehandling.

Aktivitetsbegränsning

Fysisk aktivitet i sig förvärrar inte sjukdomen, utan det är tvärtom bra med lagom anpassad fysisk aktivitet. En del patienter har trots medicinering stora svårigheter med värk och stelhet och rörelseinskränkning i nacke, bröst- och ländrygg och kan ha svårt att klara långvarigt stillasittande samt aktiviteter som kräver framåtböjning samt sidovridning av huvudet. Patienten kan få irit (inflammation i regnbågshinnan) som kan begränsa aktiviteten under perioder.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Det är sällsynt att patienter med denna sjukdom är helt arbetsoförmögna under lång tid, men sjukdomen går ofta i skov och under försämringsperioderna kan arbetsförmågan sättas ned. Det är ofta nödvändigt att byta arbetsuppgifter om de är tunga och krävande. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ. Fysisk aktivitet i sig förvärrar inte sjukdomen, utan det är tvärtom bra med lagom anpassad fysisk aktivitet.
  • Vid mindre besvär och låg sjukdomsaktivitet samt fysiskt mindre krävande arbete behövs i regel ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid mindre besvär och låg sjukdomsaktivitet samt fysiskt krävande arbete kan deltids- eller heltidssjukskrivning bli aktuell under relativt lång tid, ofta i mer än 3 månader. Diskutera ändrade arbetsuppgifter.
  • Vid stora besvär och hög sjukdomsaktivitet samt fysiskt mindre krävande arbete krävs ofta sjukskrivning i upp till 3 månader. Överväg deltidssjukskrivning. Den insatta medicinska behandlingen kan utvärderas först efter cirka 3 månader.
  • Vid stora besvär och hög sjukdomsaktivitet samt fysiskt krävande arbete krävs sjukskrivning ofta i mer än 3 månader, ibland i upp till 6 månader. Svårt sjuka patienter kan även efter över ett års sjukfrånvaro återgå i arbete vid behandling med biologiska läkemedel. Diskutera ändrade arbetsuppgifter.
  • Sjukgymnastik och intensiv träning eller rehabilitering är en mycket viktig del av behandlingen och en del patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling.