Astma - J45, J46


Försäkringsmedicinsk information

Hur framgångsrik behandlingen, rehabiliteringen och miljöanpassningen är avgör om en sjukskriven patient ska kunna återgå till sitt arbete. I fall där sjukskrivningar är vanliga eller blir oväntat långdragna är en fullständig astma- och allergiutredning viktig. Yrkesvägledning kan ev. vara lämpligt då sjukdomen kan utlösas eller förvärras av miljöfaktorer.

Symtom, prognos, behandling

Astma bör betraktas som en kronisk sjukdom. Svårighetsgraden varierar från lindrig till svår eller livshotande. Symtomen, som är andningsbesvär, hosta och ökad slembildning, kan vara allt från sporadiska till dagliga och är ofta beroende av miljöfaktorer.

Sjukdomen är ofta varierande i svårighetsgrad och spontana försämringar kan uppträda. Andra faktorer som alltid måste beaktas vid försämringar är allergen, rök, kemiska doftande ämnen, kall luft, fysisk ansträngning, luftvägsinfektion och stress. Astma behandlas med läkemedel samt genom att patienten undviker utlösande ämnen. Astma är som regel en kronisk sjukdom och full läkning och återställd funktion (som hos friska) går därför inte att räkna med. Behandlingsmöjligheterna är idag goda. Över-, under- eller feldiagnostik kan vara ett problem.

Funktionsnedsättning

Astma ger luftrörsbesvär som kan öka i vanlighet och svårighetsgrad. Vid en välbehandlad, lättare form av astma är funktionstillståndet ofta i stort sett opåverkat. I samband med anfall är förmågan till fysisk aktivitet nedsatt under en kortare tid.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut astma och vid samsjuklighet (t.ex. infektioner) kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt i upp till 1 vecka.