Allergisk rinit - J30


Försäkringsmedicinsk information

I fall där sjukskrivningar är vanliga eller blir oväntat långdragna kan en fullständig allergiutredning vara värdefull.

Symtom, prognos, behandling

Allergisk rinit är säsongbunden eller perenn (konstant). Symtomen är stickningar och klåda i näsa, ögon och svalg, nysattacker, vattnig snuva och nästäppa. Säsongbunden allergisk rinit orsakas oftast av pollen och den konstanta av pälsdjur och kvalster. Den grundläggande behandlingen är att undvika allergenet (det allergiframkallande ämnet) i fråga. Utöver detta dämpas symtomen med mediciner.

Funktionsnedsättning

Normalt ingen påverkan på funktionstillståndet.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Normalt ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).