Akut lumbago - M54.5


Försäkringsmedicinsk information

Det finns inga medicinska belägg för att tungt arbete vid ryggsmärtor förlänger läkningen eller innebär risker för fortsatta besvär eller komplikationer. Läkningen kan ta längre tid om patienten blir inaktiv och rörelserädd. Patienter med tunga arbeten kan ibland klara lättare uppgifter trots ryggsmärtorna. Det är viktigt att informera patienten om att det inte är farligt att arbeta trots att det gör ont och att fortsatt arbete och belastning i regel påskyndar läkningen.

Långvariga ryggbesvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Då är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandlingen om besvären inte blir bättre inom 4 veckor.

Symtom, prognos, behandling

Ryggskott (akut lumbago) är ett mycket vanligt problem och drabbar de flesta någon gång. Klassiska symtom är smärta, värk och stelhet i ländryggen. Det uppträder oftast akut men kan också komma gradvis. Det är oftast svårt att finna en bakomliggande skada eller sjukdom som orsakar ryggsmärtan. Akut lumbago behandlas med någon eller några dagars vila och sedan gradvis ökande fysisk aktivitet. Akuta ryggsmärtor läker som regel ut inom några dagar, men ibland tar det upp till 2 veckor.

Symtom: Klassiska symtom är smärta, värk och stelhet i ländryggen. Det uppträder oftast akut men kan också komma gradvis. Det är oftast svårt att finna en bakomliggande skada eller sjukdom som orsakar ryggsmärtan.

Prognos: Akuta ryggsmärtor läker som regel ut inom några dagar, men ibland tar det upp till 2 veckor.

Behandling: Akut lumbago behandlas med någon eller några dagars vila och sedan gradvis ökande fysisk aktivitet.

Funktionsnedsättning

Förmågan att lyfta, böja sig och vrida kroppen är begränsad till följd av stelhet och smärta. Ryggsmärtorna kan orsaka sömnstörning med påverkad kognitiv funktion (till exempelvis koncentrationsförmåga) som följd.

Aktivitetsbegränsning

Icke ringa svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning, gå och röra sig normalt inomhus, statiskt belasta rygg och ben. Svårt att lyfta, stå framåtböjd, resa sig från stol/säng samt utföra manuellt rörligt arbete. Smärtpräglat rörelsemönster.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fysiskt lätt arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 1 vecka.
  • Vid fysiskt tunga arbeten (med lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 2 veckor främst för att det är svårt med tyngre lyft.