/
/
/

Akut blindtarmsinflammation - K35


Försäkringsmedicinsk information

Sjukdomsförloppet, vilken typ av kirurgi som genomförts och patientens arbete påverkar bedömningen av behovet av sjukskrivning. Vid svårare komplikationer, överväg kontakt med arbetsplatsen för ev. arbetsanpassning.

Symtom, prognos, behandling

Blindtarmsinflammation är en vanlig åkomma som drabbar cirka 7 procent av befolkningen, oftast i åldrarna 7–30 år. Blindtarmsbihanget (appendix) blir av okänd anledning inflammerat vilket leder till kraftig smärta i buken. Tillståndet botas med operation och är förenat med få allvarliga komplikationer. Infektion, störd tarmfunktion eller smärta kan tillstöta och medföra förlängt tillfrisknandetid och förlängd behandling.

Funktionsnedsättning

I normalfallet i stort opåverkad funktion. Patienten får inledningsvis efter en operation ont vid rörelse och fysisk ansträngning. Patienten kan även få feber eller smärta som innebär nedsatt funktion. Infektion, störd tarmfunktion eller smärta kan tillstöta och medföra förlängt tillfrisknandetid. I normalfallet återställt funktionstillstånd inom 2 veckor. (Fullständig läkning inom 4 veckor. )

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter laparaskopi, vid arbete utan hög fysisk belastning, ingen sjukskrivning utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka.
  • Efter laparaskopi, vid arbete med hög fysisk belastning, upp till 2 veckors sjukskrivning (om inte arbetsuppgifterna kan anpassas).
  • Vid traditionell kirurgi upp till 3 veckors sjukskrivning. Överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid komplikationer upp till 4 veckors sjukskrivning. Överväg partiell sjukskrivning.