Akillestendinopati - M76.6


Försäkringsmedicinsk information

Total avlastning har inte någon positivt effekt på läkningen utan kan tvärtom vara skadlig för både muskler, senor och den neuro-muskulära funktionen. Vid anpassad belastning och hjälp med transport till och från arbetet behövs i regel ingen sjukskrivning.

Vid kroniska besvär och/eller belastande arbeten (till exempel med mycket gående) finns ofta anledning att se över arbetssituationen för att bedöma om arbetsuppgifterna kan behöva anpassas under läkningen. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Hälsenesmärtor är akut eller kronisk till följd av överbelastning, men kan även vara en del av en reumatisk sjukdom. Symtomen är smärta vid belastning av hälsenan, svullnad och ömhet. Behandlingen går främst ut på att anpassa den fysiska belastningen. I övrigt är behandlingen medicinsk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. Vid akut hälsenesmärta kan funktionsförmågan förväntas vara återställd inom 2 veckor. Vid långvariga besvär kan funktionen vara nedsatt i flera månader. Vid belastande arbeten (till exempel med mycket gående) finns ofta anledning att se över arbetssituationen för att bedöma om arbetsuppgifterna kan behöva anpassas under läkningen. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Funktionsnedsättning

Akut smärta kring hälsena, palpationsömhet, lokal svullnad. Graden av besvär varierar med intensitet i inflammation.

Aktivitetsbegränsning

Besvär efter operation kan begränsa förmågan att gå eller att utföra uppgifter som till stor del måste göras stående.

Rehabiliteringsåtgärder

Vid anpassad belastning och hjälp med transport till och från arbetet behövs i regel ingen sjukskrivning.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid arbeten med små krav på förmågan att förflytta sig är arbetsförmågan inte nedsatt.
  • Vid arbeten med mycket gående och stående kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 2 veckor. I vissa fall kan partiell sjukskrivning under ytterligare 2 veckor behövas.