/
/
/

Akillesruptur, gastrocnemius-skada - S86.0, S86.1


Försäkringsmedicinsk information

Det är olämpligt att ha benet hängande nedåt på grund av risken för ökad svullnad, smärta och trombos.

Symtom, prognos, behandling

En hälseneruptur orsakas av en plötslig överbelastning av hälsenan. Rupturen behandlas antingen enbart med gipsning eller operation följt av gipsning. De allra flesta som diagnostiseras och behandlas tidigt återfår en god funktionsförmåga. Hälseneruptur som inte opereras gipsas vanligen under 8 veckor under tiden senan läker medan de som opereras gipsas i 2 veckor efter ingreppet och därefter 6 veckor i rörlig ortos (en ortopedisk stödanordning). För att återfå tillfredsställande funktion behövs i båda fallen oftast långvarig (6–8 veckor) sjukgymnastik. En total avlastning under den tiden kan fördröja rehabiliteringen. Muskelruptur läker vanligen på upp till 6 veckor.

Funktionsnedsättning

Smärta och svaghet i vristen leder till försämrad gångförmåga.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid sittande arbete, och i arbeten med enbart mindre krav på rörelseförmåga, är arbetsförmågan inte nedsatt förutom under första veckan då det är olämpligt att ha benet hängande nedåt på grund av risken för ökad svullnad, smärta och trombos.
  • Vid arbeten med stora krav på rörelseförmåga kan arbetsförmågan vara nedsatt under hela behandlingstiden i gips eller ortos, samt under ytterligare ett par veckor – totalt i upp till 14 veckor.