Åderbråck - I83


Försäkringsmedicinsk information

Operation av ytliga åderbråck utan komplicerande faktorer påverkar i normalfallet funktionen endast övergående och lätt. Patienten har behov av kompressionsbandage. En sjuklig förändring i det djupa vensystemet ökar risken för att svullnaden kvarstår och behovet av fortsatt kompressionsbehandling.

Åderbråck med öppna eller läkta bensår eller tillkommande hudförändringar läker sämre och ger större risk för komplikationer.

Informera patienten om att läkningsförloppet vanligtvis är okomplicerat och i vilka situationer han eller hon ska ta kontakt med sjukvården. Skriftliga rutiner för detta bör finnas. Kontakta specialmottagning snarast vid hud- och bensårsproblem.

Utred orsaken om läkningen och symtomen avviker från det förväntade. Remittera, behandla och sjukskriv i enlighet med ny verifierad eller misstänkt diagnos vid helt nya fynd.

Symtom, prognos, behandling

Åderbråck är utvidgade förlängda vener oftast på benen. Detta kan medföra obehag och svullnad. Behandlingen är kirurgisk. Korrekt planerat och utfört ingrepp leder till återställd funktion i blodådrorna och oförändrad eller förbättrad arbetsförmåga. Vid mera omfattande sjukdom krävs ofta behandling med kompressionsstrumpa.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet och vid i huvudsak stillasittande arbete är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid arbeten med långvarigt stående, tunga lyft med mera eller där arbetsuppgifterna inte kan anpassas på kort sikt är sjukskrivning i upp till 2 veckor vägledande. Om möjligt arbete på deltid.
  • Vid mera omfattande utbredning och om patienten tidigare har haft bensår eller blodproppar görs en individuell bedömning.