Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Läkemedelsbehandling av adhd

I beslutsstödet Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna finns rekommendationer om när det är relevant att erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika (en grupp läkemedel som stimulerar det sympatiska nervsystemet centralt) vid adhd och adhd i kombination med ett antal andra diagnoser.

Vissa personer med adhd kan leva ett bra liv med hjälp av psykosocialt stöd och icke-farmakologisk behandling. För andra räcker det inte med sådana insatser utan de kan behöva medicinering för att få det dagliga livet att fungera. Den som har en adhd-diagnos kan därför utöver psykosociala insatser behöva få pröva läkemedelsbehandling.  

Det är vanligt att personer med adhd också har andra psykiska besvär eller funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har därför valt att belysa läkemedelsbehandling av adhd hos personer med sådana tillkommande svårigheter.

Detta beslutsstöd innehåller rekommendationer om när det är relevant att erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika vid följande diagnoser:

  • adhd
  • adhd och samtidigt substansbruksyndrom
  • adhd och samtidig autism 
  • adhd och samtidig egentlig depression
  • adhd och samtidigt ångestsyndrom 
  • adhd och samtidigt bipolärt syndrom.

Rekommendationerna gäller för barn från 6 år och vuxna. Det samlade kunskapsläget talar för att behandlingen har liknande effekter i alla åldersgrupperna, och Socialstyrelsen har därför bedömt att samma rekommendationer bör gälla.

Beslutsstödet för läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna är en del i en större satsning på adhd. Du hittar länkar till de andra produkterna inom satsningen på webbplatsen Kunskapsguiden.