Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Beslutsstöd för behandling

Socialstyrelsens beslutsstöd i frågor om behandling syftar till att ge hälso- och sjukvårdspersonal vägledning i beslut om att erbjuda en aktuell åtgärd till en enskild patient.

Beslut om att erbjuda en åtgärd ska kunna fattas på lika grunder över hela landet. Stöd för beslut om behandling bidrar på så sätt till en kunskapsbaserad, säker och jämlik vård.

Rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap

Beslutsstöden bygger på bästa tillgängliga kunskap om nytta och risk med den aktuella åtgärden. Rekommendationerna tas fram genom att denna kunskap vägs samman med andra viktiga aspekter, exempelvis patienters värderingar och preferenser. Socialstyrelsen samverkar med vårdprofessionernas organisationer, som nominerar experter till arbetet.  

Drevs tidigare som samverkansprojekt av SKL

Mellan år 2005 och 2011 togs liknande rekommendationer fram inom samverkansprojektet Nationella medicinska indikationer, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenska läkaresällskapet, Socialstyrelsen och, från 2008, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ingick.

Från 2011 har verksamheten funnits på Socialstyrelsen, och integreras nu successivt i arbetet med de nationella riktlinjerna. De beslutsstöd som Socialstyrelsen nu tar fram har en annan utformning och ett annat upplägg än de äldre beslutsstöden från samverkansprojektet.

Gå till sidan med äldre beslutsstöd om du vill ta del av de äldre rapporterna.