/

Riktlinjer

Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hälso- och sjukvården, socialtjänsten, hälsoskyddet och smittskyddet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Riktlinjerna bör följas, men är inte juridiskt bindande.

Socialstyrelsens riktlinjer kan delas i fyra kategorier.