/
/

Viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård

  • Verksamhet: Viss kraniofacial kirurgi
  • Landsting med tillstånd: Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.

Den kirurgiska behandling som utförs vid missbildningar på ansiktets eller skallens ben är rikssjukvård.


 

Kontakt

Astrid Hessling
075-247 30 00