/
/

Viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård

  • Verksamhet: Viss kraniofacial kirurgi
  • Landsting med tillstånd: Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.

Den kirurgiska behandling som utförs vid missbildningar på ansiktets eller skallens ben är rikssjukvård.


Översyn av definitionen inför andra tillståndsperioden

Den 10 juni 2015 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om en ny definition för området kraniofacial kirurgi inför andra tillståndsperioden.

 

Första tillståndsperioden (1 januari 2012 – 31 december 2018)

 

Förlängt tillstånd: till 31 december 2018
Rikssjukvårdsnämnden beslutade den 14 december 2016 att förlänga tillstånden med ytterligare 18 månader till 31 december 2018.

 

Utvärdering 2012 – 2014

Tillståndsutredning

Beslut om rikssjukvård

 

Beslut om att viss kraniofacial kirurgi skulle bli rikssjukvård togs på Rikssjukvårdsnämndens möte den 24 september 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Astrid Hessling
075-247 30 00