/
/

Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

  • Verksamhet: Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom
  • Landsting med tillstånd: Tillståndsutredning pågår. Verksamhetsstart planeras till den 1 juli 2018.

Första tillståndsperioden

Definition

Den 18 maj 2016 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att göra följande ingrepp till ny rikssjukvård.

  • Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård.

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård – Definitionsutredning

 

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08