/
/
/

Kontaktpersoner för rikssjukvård

Kontaktpersonerna för rikssjukvård fortsätter träffas under en övergångsperiod (hösten 2018) för att få en smidig övergång mellan rikssjukvård och nationell högspecialiserad vård. Samtidigt kommer man se över behovet av kontaktpersoner för den nationella högspecialiserade vården.

Våra kontaktpersoner i regionerna och på universitetssjukhusen har bjudits in till möte fyra gånger per år.

Regionernas kontaktpersoner

(Kallades tidigare Regionala tjänstemannagruppen)

Regionerna har själva utsett sina ledamöter för att diskutera frågor och underlag som rör rikssjukvård.

Norra regionen

Mats Brännström, Norrlandstingens regionförbund

Uppsala/Örebro

Göran Angergård, Region Gävleborg

Västsvenska regionen

Peter Lönnroth, Västsvenska regionen

Stockholm/Gotland

Johan Bratt, HSN-förvaltningen

Sydöstra regionen

Ditte Persson Lindell, Landstinget i Östergötland

Södra regionen

Rita Jedlert, Region Skåne

Universitetssjukhusens kontaktpersoner

Kontaktpersonerna på universitetssjukhusen ansvarar för att information om rikssjukvård når berörda personer på sina respektive sjukhus. Kontaktpersonerna är utsedda av sjukhusledningarna.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Johan Rinder, rikssjukvårdssamordnare

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetsområde sjukhusvård

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Grip, professor

Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Franzén, centrumchef

Skånes universitetssjukhus

Ingemar Petersson, enhetschef

Universitetssjukhuset i Örebro

Mats G Karlsson, professor

Kontakt

Tove Granath
075-247 38 95