/
/
/

Kontaktpersoner för rikssjukvård

Våra kontaktpersoner i regionerna och på universitetssjukhusen bjuds in till möte fyra gånger per år.

Möten 2017

  • 25 januari
  • 3 maj
  • 6 september
  • 8 november

Möten 2018

  • 14 mars
  • 29 augusti
  • 7 november

Regionernas kontaktpersoner

(Kallades tidigare Regionala tjänstemannagruppen)

Regionerna har själva utsett sina ledamöter för att diskutera frågor och underlag som rör rikssjukvård.

Norra regionen

Mats Brännström, Norrlandstingens regionförbund

Uppsala/Örebro

Vakant

Västsvenska regionen

Claes Jönsson, Regionens Hus

Stockholm/Gotland

Johan Bratt, HSN-förvaltningen

Sydöstra regionen

Ditte Persson Lindell, Landstinget i Östergötland

Södra regionen

Rita Jedlert, Region Skåne

Universitetssjukhusens kontaktpersoner

Kontaktpersonerna på universitetssjukhusen ansvarar för att information om rikssjukvård når berörda personer på sina respektive sjukhus. Kontaktpersonerna är utsedda av sjukhusledningarna.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Johan Rinder, rikssjukvårdssamordnare

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Jonas Claesson, verksamhetschef

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Grip, professor

Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Franzén, centrumchef

Skånes universitetssjukhus

Ingemar Petersson, enhetschef

Universitetssjukhuset i Örebro

Mats G Karlsson, professor

Kontakt

Manja Takman
075-247 36 56