/
/

Om rikssjukvård

Rikssjukvård var hälso- och sjukvård som koncentrerades till ett eller två sjukhus i Sverige efter beslut från Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd. Rikssjukvården ersattes den 1 juli 2018 av nationell högspecialiserad vård.

Nationell högspecialiserad vård

Historik rikssjukvård

Socialstyrelsen definierade med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 kap. 5 § vilken sjukvård som skulle vara rikssjukvård samt vid vilka landsting den fick bedrivas. Det var Rikssjukvårdsnämnden som fattade besluten.

Innan ett beslut om rikssjukvård fattades förankrades det hos medicinska experter, kontaktpersoner vid universitetssjukhusen, tjänstemän från sjukvårdsregionernas samverkansnämnder samt specialistläkar- och patientföreningar.

Processen såg ut så här:

  • Steg 1: Initiering: Vilka verksamheter ska bli rikssjukvård?
  • Steg 2: Definitionsutredning: Bör verksamheten bli rikssjukvård?
  • Steg 3: Tillståndsutredning: Vem ska få tillstånd?
  • Steg 4: Uppföljning: Hur går det?
  • Steg 5 Utvärdering: Hur gick det?