/
/

Ögononkologi som rikssjukvård

 • Verksamhet: Ögononkologi
 • Landsting med tillstånd: Stockholms läns landsting.

Ögononkologi, behandling av tumör i ögat, är rikssjukvård. De behandlingar som ingår i definitionen får endast utföras av S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.


Vilken behandling gäller det?

I tillståndet för ögononkologi ingår så kallad transpupillär fotokoagulation och strålbehandling. Fotokoagulation innebär att tumören värms upp med en laser, vilket dödar tumörcellerna. Strålbehandling innebär att en liten platta med ett radioaktivt ämne fästs i ögat för att få tumören att tillbakabildas och försvinna. Transpupillär fotokoagulation och strålbehandling av intraokulär tumör används ofta i kombination för att behandla ögontumörer.

Tillståndsperiod 1juli 2015 – 31 december 2020

Rikssjukvårdsnämnden beslöt den 5 oktober 2016 att definitionen för ögononkologi som rikssjukvård, tillståndsperiod 2 ska korrigeras då ett fel har upptäckts. Se korrekt definition nedan.

 • Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna (CKE10) vid följande diagnos:
  Malign tumör i korioidea (C69.3)
 • Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna (CKE40) vid följande diagnos:
  Malign tumör i retina (C69.2)
 • Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) (CKE60) och Extraktion av strålkälla (CKE65) vid följande diagnoser:
  Malign tumör i retina (C69.2)
  Malign tumör i korioidea (C69.3)
  Malign tumör i ciliarkropp (C69.4)
  Benign tumör i korioidea (D31.3)
  Benign tumör i retina (D31.2)

Den 10 december 2014 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att ge Stockholms läns landsting, genom S:t Eriks ögonsjukhus, tillstånd  för den andra tillståndsperioden.

Tillståndsutredning

 

Utvärdering av definitionen

Den 12 mars 2014 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om definitionen inför andra tillståndsperioden.

Utvärdering

När första tillståndsperioden utvärderades bedömdes flera av villkoren för verksamheten vara delvis eller inte uppfyllda. Efter en särskild uppföljning av åtgärder som vårdgivaren har vidtagit bedömer Socialstyrelsen att verksamheten svarar mot villkoren.

Beslut om rikssjukvård

Beslut om att ögononkologi skulle bli rikssjukvård togs på Rikssjukvårdsnämndens möte den 12 mars 2008.

 

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08