Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Remisser nationell högspecialiserad vård

Nu är de första underlagen från sakkunniggrupperna inom Kvinnosjukdomar och förlossning färdiga. Här hittar du instruktioner för remisshanteringen och underlagen.

Kort om uppdraget och processen

Socialstyrelsen leder arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. I uppdraget har det också ingått att ta fram en arbetsprocess för detta. För att testa arbetsprocessen har vi valt ut ett antal pilotområden av olika karaktär.

Inom pilotområdet kvinnosjukdomar och förlossning har tre områden valts ut där respektive sakkunniggrupp har tagit fram förslag på vad som bör vara högspecialiserad vård på nationell nivå. Förslagen remitteras nu till de remissinstanser som har bidragit till Socialstyrelsens föreskrift för nationell högspecialiserad vård (HSLF-FS 2018:48). Vi bjuder dessutom in alla intresserade att lämna synpunkter på sakkunniggruppernas underlag.

Genom att redan tidigt i processen få synpunkter på förslagen, möjliggörs en bred konsekvensanalys. Innan Socialstyrelsen beslutar om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många ställen vården ska bedrivas kommer även en beredningsgrupp att lämna ett yttrande.

Remissförfarandet

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på sakkunniggruppernas förslag på vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård, och hur många vårdenheter som ska utföra vården.

Det är främst förslag till särskilda villkor och konsekvensanalysen som vi vill ha synpunkter på.

Remissunderlag

Avancerad kirurgi vid endometrios

Trofoblastsjukdomar

Avancerad fostermedicin


Eventuella synpunkter mejlar du senast 6 maj 2019 till
NHV-remiss@socialstyrelsen.se. I ämnesfältet skriver du respektive underlags namn och diarienummer. Vi vill gärna ha dina synpunkter i ett worddokument.

Den fortsatta processen

Efter remissperioden och Socialstyrelsens beslut kommer regionerna att kunna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Efter ansökningsperioden,
juni-oktober, beräknas de första tillståndsbesluten kunna tas i december 2019. Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård som fattar beslut om tillstånd.

Kontakt