/
/

Kirurgi vid medfött diafragmabråck

  • Verksamhet: Kirurgi vid medfött diafragmabråck
  • Landsting med tillstånd: Tillståndsutredning pågår. Verksamhetsstart planeras till den 1 juli 2018.

Första tillståndsperioden

Definition

Den 18 maj 2016 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att göra följande ingrepp till ny rikssjukvård.

  • Kirurgi vid medfött diafragmabråck

Kirurgi vid medfött diafragmabråck har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård – Definitionsutredning

 

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08