/
/

Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen

  • Verksamhet: Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen
  • Landsting med tillstånd: Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.

Första tillståndsperioden (30 juni 2018 – 30 juni 2024)

Tillstånd

Den 13 december 2017 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen ska utföras av Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Tillstånd Stockholms läns landsting

Tillstånd Region Skåne

Tillståndsutredning


Definition

Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård.

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård – Definitionsutredning

 

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08