/
/

Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen

  • Verksamhet: Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen
  • Landsting med tillstånd: Tillståndsutredning pågår. Verksamhetsstart planeras till den 1 juli 2018.

Första tillståndsperioden

Definition

Den 18 maj 2016 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att göra följande ingrepp till ny rikssjukvård.

  • Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen

Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård.

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård – Definitionsutredning

 

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08