/
/

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård

  • Verksamhet: Intrauterina behandlingar
  • Landsting med tillstånd: Stockholms läns landsting.

Intrauterina behandlingar, behandling av foster inne i livmodern, är rikssjukvård och får endast utföras av Karolinska universistetssjukhuset.


Definitionsöversyn inför andra tillståndsperioden

Den 14 december 2016 beslutade Rikssjukvårdsnämnden om definition för området intrauterina behandlingar inför andra tillståndsperioden.

Definition tillståndsperiod två

Första tillståndsperioden (1 jan 2013-31 dec 2018)

Utvärdering och definitionsöversyn 2013 -2015

Den 23 maj 2012 beslutade rikssjukvårdsnämnden att intrauterina behandlingar endast får utföras av Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Tillståndet förlängdes den 9 mars 2016.

Tillståndsutredning

Beslut om rikssjukvård

Den 2 mars 2011 beslutade rikssjukvårdsnämnden att intrauterina behandlingar ska vara rikssjukvård.

Definitionsutredning

 

Kontakt

Lena Lövqvist
075 -247 30 00